Kristýna M. SataryováIlustrace tradičními technikami